by  in Bez kategorii, Ogłoszenia - Wieliczka, Ogłoszenia - Zabierzów, Wydarzenia

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH CZERWIEC 2020

REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH CZERWIEC 2020

1. Zajęcia taneczne odbywają się w małych maksymalnie 12 osobowych
grupach plus jeden instruktor.
2. Na zajęcia uczeń przychodzi już przebrany, szatnie są wyłączone z użytku
3. Przy wejściu do budynku i sali znajduję się płyn do dezynfekcji rąk
4. Uczestnik zajęć został poinformowany o konieczności utrzymania
odpowiedniego dystansu.
5. Między zajęciami są odstępy 15 minutowe wg wytycznych. W tym czasie
sala jest wietrzona i przygotowywana na kolejne zajęcia.
6. W zajęciach mogą brać udziału osoby/ dzieci, które są zdrowe i
pozbawione wszelkich infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną
7. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby/dzieci, które zamieszkiwały z
osobą przebywającą na kwarantannie i miały kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

iwo.kusREGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH CZERWIEC 2020