Kontakt

Formularz kontaktowy:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych – Natalię Kubica-Lupa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Frygi Drygi Natalia Kubica-Lupa, ul. Radosna nr 1, 32-080 Zabierzów – moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 696 007 241,  +48 694 969 123 Mail: frygidrygi2012@gmail.com

WPŁATY ZABIERZÓW:

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWO -WYCHOWAWCZA FRYGI DRYGI

os. Sienkiewicza 8 32-080 Zabierzów

Konto bankowe: 15 1050 1445 1000 0090 3197 9884

WPŁATY WIELICZKA:

Frygi Drygi Natalia Kubica-Lupa
Ul. Radosna 1 32-080 Zabierzów

Konto bankowe: Alior Bank, 77 2490 0005 0000 4530 1124 1384
NIP: 5130070929

iwo.kusKontakt