Zapisy

Zapisy na rok szkolny 2019/2020 już od 26.08.2019

ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE POLA FORMULARZA MUSZĄ ZOSTAĆ WYPEŁNIONE,

ABY ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAAKCEPTOWANE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych – Natalię Kubica-Lupa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Frygi Drygi Natalia Kubica-Lupa, ul. Radosna nr 1, 32-080 Zabierzów – moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu dokonania zapisu do grupy tanecznej, stworzenia listy uczestników oraz kontaktu między stronami.
 
Akceptuję regulamin
 

iwo.kusZapisy