Zapisy

Zapisy na rok szkolny 2023/2024

ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE POLA FORMULARZA MUSZĄ ZOSTAĆ WYPEŁNIONE,

ABY ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAAKCEPTOWANE

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka w poczet Wychowanków Placówki. O przyjęciu decyduje m.in. kolejność zgłoszeń, liczba uczestników w grupie, rocznik dziecka. Wychowankowie Placówki kontynuujący naukę z roku szkolnego 2022/23 oraz ich rodzeństwo przyjmowane są w pierwszej kolejności. 

iwo.kusZapisy