Od 20.08.2021 zapraszamy do zapisów

Zapraszamy do rejestracji od 20.08.2021

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych – Natalię Kubica-Lupa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Frygi Drygi Natalia Kubica-Lupa, ul. Radosna nr 1, 32-080 Zabierzów – moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu dokonania zapisu do grupy tanecznej, stworzenia listy uczestników oraz kontaktu między stronami.
 
Akceptuję regulamin
 

TERMINY ZAJĘĆ

WYBIERZ LOKALIZACJĘ Z LISTY

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  06.09.2021

iwo.kusHome