Wieliczka

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 07.09.2020

*grupy powstaną przy odpowiedniej ilości chętnych,
*grafik może ulec lekkim modyfikacjom,

CENNIK

KURS KARNET MIESIĘCZNY

płatność na pierwszych zajęciach w miesiącu lub przelewem na konto do 7 dnia każdego miesiąca

Zajęcia 45 min tygodniowo 80zł

Zajęcia 60 min tygodniowo 100zł

Grupa 90 min tygodniowo 135 zł

Zajęcia 120 min tygodniowo dowolne techniki 160zł

Zajęcia 150 min tygodniowo dowolne techniki 180 zł
Karnet OPEN – dowolna liczba wejść w miesiącu 220 zł

 

POJEDYNCZE WEJŚCIE

30 zł

iwo.kusWieliczka