Wieliczka

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

*grupy powstaną przy odpowiedniej ilości chętnych,
*grafik może ulec lekkim modyfikacjom,

CENNIK

KURS KARNET MIESIĘCZNY

płatność na pierwszych zajęciach w miesiącu lub przelewem na konto do 7 dnia każdego miesiąca

Zajęcia 45 min tygodniowo 80zł

Zajęcia 60 min tygodniowo 100zł

Grupa 90 min tygodniowo

Zajęcia 2x 45 min tygodniowo dowolne techniki

135 zł

145 zł

Zajęcia 120 min tygodniowo dowolne techniki 160zł

Zajęcia 150 min tygodniowo dowolne techniki 190 zł
Karnet OPEN – dowolna liczba wejść w miesiącu 220 zł

 

POJEDYNCZE WEJŚCIE

30 zł

iwo.kusWieliczka