by  in Bez kategorii

DOKUMENTY OBÓZ LETNI JĘDROL 2019

DOKUMENTY:
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:
Bardzo prosimy o wypełnienie dokumentów i dostarczenie do naszej siedziby os. H. Sienkiewicza 8 Zabierzów w godzinach zajęć.
Dokumenty te obejmują:
1. Umowę uczestnictwa w obozie wraz z regulaminem – prosimy o czytelne podpisy na stronie 1 oraz 2. Umowa zawiera informację na temat GWARANTOWANEGO przez nas ubezpieczenia NNW oraz wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych. Regulamin natomiast informuje m. in. o możliwości rezygnacji z wyjazdu w określonych przedziałach czasowych itp. DO DRUKU!
2.Karta kwalifikacyjna – prosimy o wypełnienie TYLKO pkt 2 “Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” oraz czytelny podpis, oraz dołączenie KSERA KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ – DO DRUKU!
3. Regulamin kolonii – prosimy o podpis przez rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci  – DO DRUKU!
4. Klauzula informacyjna RODO – DO DRUKU!
5. Potwierdzenie gwarancji ubezpieczeniowej – NIE DRUKOWAĆ!
6. Ogólne warunki ubezpieczenia – NIE DRUKOWAĆ!
Do druku pkt. 1,2,3 i 4
Za dzień podpisania umowy prosimy uznać dzień WPŁATY PIERWSZEJ ZALICZKI. Numer umowy będzie naniesiony na umowę przez nas.
 
Druga zaliczka płatna do 15.05.2019 – 500 zł
Trzecia zaliczka płatna do 15.06.2019 – 450 zł
Bardzo prosimy o dostarczenie oryginałów umów, kart kwalifikacyjnych, regulaminów obozu oraz RODO najpóźniej do 10.06.2019.
Możliwe jest również pobranie umowy wraz z kartą kwalifikacyjną oraz złożenie ich oryginałów w siedzibie Frygi os. Sienkiewicza 8, przed lub w trakcie trwania zajęć.
Około 15.06. 2019 otrzymacie Państwo drogą mailową tzw. informatory obozowe, które będą zawierały:  dane organizacyjne odnośnie logistyki wyjazdu oraz przyjazdu ( godziny oraz miejsca, w których przeprowadzone będą zbiórki),informacje dot. grup wychowawczych, co należy zabrać na obóz itp.
BARDZO PROSIMY O PRZESŁANIE SMS ( 696 007 241) LUB MAILOWO SUGESTII DOTYCZĄCEJ ULOKOWANIA DZIECKA W POKOJU.
iwo.kusDOKUMENTY OBÓZ LETNI JĘDROL 2019