by  in Bez kategorii, Ogłoszenia - Wieliczka, Ogłoszenia - Zabierzów, Wydarzenia

Zasady bezpieczeństwa – przypomnienie

Drodzy Państwo, przypominamy o obowiązujących zasadach:

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE FRYGI DRYGI

1. W zajęciach mogą brać udział osoby/ dzieci, które są zdrowe i
pozbawione wszelkich oznak infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.

2. Pracownik placówka ma prawo każdorazowo przed zajęciami sprawdzać temperaturę ciała. W przypadku temperatury powyżej 37,5 stopnia uczestnik zajęć zostanie poproszony o opuszczenie terenu szkoły.

3.Dzieci mogą być odprowadzane na zajęcia tylko przez 1 rodzica. Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego, noszeniu maseczki oraz odpowiednio częstej dezynfekcji rąk.

4.W zajęciach nie mogą brać udziału osoby/dzieci, które zamieszkiwały z
osobą przebywającą na kwarantannie i miały kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

5. Przy wejściu do budynku, konieczna jest dezynfekcja rąk.

6. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić na salę taneczną ani do szatni

7. Uczniowie biorący udział w zajęciach z hip hopu muszą obowiązkowo
zmieniać obuwie, które ma być czyste i zakupione tylko w celach
tanecznych.

8. Ilość uczniów na zajęciach jest dostosowana do metrażu sali.

9. Prosimy aby rodzice zawsze starali się odbierać telefon od organizatora
zajęć.

10. W przypadku złego samopoczucia dziecka, rodzic ma obowiązek
szybkiego odebrania dziecka z placówki.

11.W razie konieczności tymczasowego przerwania pracy placówki zajęcia
przechodzą w tryb zajęć online w miarę możliwości w tym samym dniu i o tych samych
godzinach.

12.W razie wejścia w czerwoną strefę zajęcia mogą odbywać się online lub
w sposób hybrydowy.

iwo.kusZasady bezpieczeństwa – przypomnienie