by  in Bez kategorii

OKRES FERII ZIMOWYCH

Informujemy iż w okresie ferii zimowych zajęcia nie odbywają się. Zapraszamy na drugi semestr zajęć od 10.02.2020

iwo.kusOKRES FERII ZIMOWYCH