by  in Bez kategorii

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW i Regulamin bezpieczeństwa

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW – NOWOROCZNY POKAZ SZKOŁY TAŃCA FRYGI DRYGI

BLOK 1                                     PRÓBY 14:30-14:50         POKAZ 15:00-  15:40

GRUPA PROWADZĄCY ZAJĘCIA
JAZZ CZWARTEK 18:20 NATALIA KUBICA-LUPA
JAZZ ŚRODA 16:00 GABRIELA FREY
BALET JAZZ CZWARTEK 16:15 NATALIA KUBICA-LUPA
FD 2 WTOREK 17:50 DOROTA RYCHTA
FD 3 PONIEDZIAŁEK 19:30 GABRIELA MAJKA
FD KIDS MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
HIP HOP PIĄTEK 15:45 PATRYCJA SZYMACHA
BALET JAZZ CZWARTEK 17:10 NATALIA KUBICA-LUPA
FD 5 WTOREK 19:55 NATALIA KUBICA-LUPA

BLOK 2                  PRÓBY 16:00 -16:20                           POKAZ 16:30 – 17:10

GRUPA PROWADZĄCY ZAJĘCIA
WSPÓŁCZESNY ANNA KŁOS
FD KIDS MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
HIP HOP PIĄTEK 16:50 PATRYCJA SZYMACHA
BALET JAZZ WTOREK 16:00 NATALIA KUBICA-LUPA
FD 2 WTOREK 17:50 DOROTA RYCHTA
MODERN PONIEDZIAŁEK 15:35 KAROLINA MALIK
HIP HOP ŚRODA 18:10 DOMINIKA MACHNIK
JAZZ PIĄTEK 20:05 MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
BALET JAZZ PONIEDZIAŁEK 16:40 KAROLINA MALIK
FD 5 WTOREK 19:55 NATALIA KUBICA-LUPA
CAPOEIRA KONRAD WŁODARCZYK
FD 3 PONIEDZIAŁEK 19:30 GABRIELA MAJKA

BLOK 3                                     PRÓBY 17:25 – 17:40                   POKAZ 17:45- 18:25

GRUPA PROWADZĄCY ZAJĘCIA
FD 2 WTOREK 17:50 DOROTA RYCHTA
BALET JAZZ PONIEDZIAŁEK 18:30 GABRIELA MAJKA
JAZZ ŚRODA 17:05 NATALIA KUBICA-LUPA
WPÓŁCZESNY ANNA KŁOS
HIP HOP ŚRODA 19:15 DOMINIKA MACHNIK
MODERN PONIEDZIAŁEK 17:30 MALIKA KAROLINA
FD 5 JAZZ Wtorek 19.55 NATALIA KUBICA-LUPA
JAZZ PIĄTEK 19:00 MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
JAZZ PIĄTEK 20:05 MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
HIP HOP ŚRODA FD GOLD DOMINIKA MACHNIK
HIP HOP WTOREK 16:50 DOROTA RYCHTA
FD 3 PONIEDZIAŁEK 19:30 GABRIELA MAJKA

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W Szkole Podstawowej w Zabierzowie –

POKAZ Noworoczny  SZKOŁY TAŃCA FRYGI DRYGI-

W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS – CoV -2

 • 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy dokument określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 obowiązujące wszystkich pracowników, osoby korzystające z oferty i osoby przebywające w Szkole w trakcie pokazu szkoły tańca Frygi Drygi.
  2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem SARS-Cov-2, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje. Korzystający ze Szkoły decydując się na udział w pokazie, są świadomi takiego zagrożenia oraz ryzyka, a także mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać przyjętych w czasie pokazu procedur oraz dbać o zachowanie wszelkich środków ostrożności. Wzięcie udziału w pokazie jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zasad i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
  3. W pokazie na terenie Szkoły mogą wziąć udział osoby zdrowe bez objawów infekcji COVID-19. Uczestnikami nie mogą być osoby, które zamieszkują z osobą będącą na kwarantannie lub w izolacji.
  4. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie pokazu, instruktor może odmówić przyjęcia na występ osoby, u której widać wyraźne objawy infekcji.
  5. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
  6. W szczególności Frygi Drygi będące organizatorem pokazu, zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia do obiektu osób, w stosunku, do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych klientów i pracowników np. osób z uporczywym kaszlem lub temperaturą powyżej 37,5 stopni Celsjusza.
  7. Wszystkie osoby wchodzące na teren Szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji wraz z instrukcją ich użycia umieszczone są bezpośrednio przy wejściach oraz w wyznaczonych punktach na terenie Instytucji.
  8. W Szkole obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa zarówno przez pracowników, jak i osoby biorące udział w pokazie. Jedynym dopuszczalnym zasłonięciem ust i nosa jest maseczka.

9. Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się wobec:
a) dziecka do ukończenia 5 roku życia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu: ·– całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
– trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
– zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.
10. Niepodporządkowanie się zasadom, o których mowa w ust. 7 i 8 uprawnia organizatora pokazu do odmowy wstępu takiej osoby na teren Szkoły.
11. Wszelkie informacje o zasadach obowiązujących osoby przebywające w Szkole umieszczone są przy wejściu do budynku.
12. Osoby przebywające w Szkole obowiązane są do zachowania 1, 5 metrowego dystansu społecznego z

wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących lub osób, które nie mogą poruszać się samodzielnie.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa na widowni udostępnia się 30% liczby miejsc, tj. dla 55 osób niezaszczepionych.
  14. Widzów przed wejściem do sali obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu 1, 5 m podczas wchodzenia, wychodzenia z sali kinowej.
  15. Obsługa widowni oraz obsługa szatni jest wyposażona w maseczki.
  16. Z toalet może korzystać jednocześnie liczba osób nie większa niż połowa kabin oraz pisuarów. W celu zapewnienia dystansu w toaletach znajdują się oznaczenia, z których kabin, pisuarów oraz kranów można korzystać.
  17. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w widocznym miejscu znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz prawidłowego zdejmowania i nakładania maseczki.
  18. Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. To samo dotyczy widzów Sali j.
  19. Osoba, która mimo ustalonego, limitu, o którym mowa w ust. 13 powyżej będzie chciała wziąć udział w pokazie, musi być w pełni zaszczepiona przeciwko COVID-19, co oświadcza poprzez dobrowolne okazanie Unijnego Certyfikatu Covid tzw. „paszportu covidowego” w formie wydrukowanej lub kodu QR dostępnego w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel. Jednak w razie przekroczenia limitów, o których mowa w ust.13 do Regulaminu, brak wykazania zaszczepienia będzie skutkował niemożnością wejścia na Salę.

 

iwo.kusKOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW i Regulamin bezpieczeństwa